Co naučit děti o penězích?

Nejdůležitější finanční vzdělání dostávají děti od svých rodičů. Děti mají sklon své rodiče napodobovat takřka ve všem a je moudré toho využít.
Seznamovat děti s hodnotou a funkcí peněz můžeme opravdu od malička. Rodiče velmi často čelí otázce: „Koupíš mi to?“ Tu otázku pravidelně slýcháváme už od řekněme tří let do období puberty a dospívání. To, jak na ni odpovídáme, je klíčové. I v případě, že nám to rodinný rozpočet dovoluje, není dobré a hlavně výchovné dopřávat dítěti vše, oč požádá.
několik pokladniček
V běžném životě si také nebude moci koupit všechno, co uvidí. Naopak, pokud dokážeme říci „ne“ zbytečnostem, naučíme dítě vážit si ostatních věcí a rozlišovat mezi chci a potřebuji. Je ovšem potřeba dítěti ukázat, že i my máme svá přání, která nelze hned nebo nikdy uskutečnit. A svá rozhodnutí musíme umět s ohledem na věk dítěte také umět vysvětlit.

Kapesné má ve finančním vzdělání velmi důležitou roli.
Kapesné je výbornou pomůckou k tomu, aby se dítě naučilo hospodařit s penězi a znát jejich hodnotu. Pravidelným přísunem vlastních peněz děti získají pocit samostatnosti a zodpovědnosti za svá vlastní rozhodnutí.
Šetření formou kapesného učí děti, jak s penězi vyjít a jak a proč je spořit. Jeho výše je individuální a velmi záleží na finančních možnostech rodiny.
Ve věku okolo pěti let je vhodné zapojit děti do šetření. Vhodné je si stanovit  cíl spoření. Bez cíle nemá žádné spoření smysl. Cílem může být například nějaká hračka, po které dítě touží. Některé věci jsou drahé a pravidelné spoření mu může pomoci potřebné peníze našetřit. Klíčové je, aby dítě mělo motivaci a vidělo reálný výsledek.

Jak často dávat dětem kapesné?
·         malým dětem vyplácejte týdně, velkým měsíčně
·         částku stanovte přiměřeně rodinné situaci a věku dítěte
·         držte se předem domluvených pravidel
Výše kapesného se odvíjí individuálně, ale vždy by měla být stanovena jasná částka, a pokud se bude měnit, vždy to s dítětem proberte.
Zvyšování kapesného by mělo mít také nějaký důvod, ale samozřejmě dítěti můžete dát něco i jen tak. Vše se nedá vysvětlit do detailů, často záleží na různých situacích. Pokud se ale na kapesném dohodnete, dodržujte vždy přesný termín.
hadrová babička
DŮLEŽITÉ: Kapesné je pro potěšení dítěte. Nikdy neříkejte dětem, co si za ně mají a naopak nemají koupit. Samozřejmě dítě seznamte se všemi výdaji, například za družinu, kroužky, měsíčník, aj.  Na tyto věci, pokud si je děti kupují samy, dávejte přesné částky.
Pokud dáváte dítěti kapesné a peníze na jiné věci, vždy kapesné dejte do ruky zvlášť. Nikdy nepoužívejte kapesné jako výchovný prostředek

Co naučit děti o penězích?
Ohodnoťte příspěvek