Mluví se o nich čím dál častěji


O Å¡tÄ›nicích, jako o nepříjemném Å¡kodlivém hmyzu, který je schopen díky svému cizopasnému způsobu života pÅ™enášet nejrůznÄ›jší druhy onemocnÄ›ní, jako například tyfus, mor, žloutenku Äi tuberkulózu, se nejÄastÄ›ji mluví v souvislosti s ubytovacími zařízeními, jako jsou například studentské koleje, ubytovny Äi hotely. Čím dál ÄastÄ›ji se s nimi vÅ¡ak setkáváme i v obyÄejných domácnostech, které vůbec nejsou zanedbávané, ale jsou Äisté a udržované. Odkud se tedy tito nechtÄ›ní spoluobyvatelé naÅ¡ich domácností berou? Mohou se šířit pasivnÄ›, například pÅ™enosem zavazadel, nábytku Äi odÄ›vů.

Kontaktujte nás při pouhém podezření

A jak můžete usoudit na výskyt Å¡tÄ›nic právÄ› v interiéru vaÅ¡eho bytu, bytového Äi nebytového zařízení? Můžete najít dospÄ›lé jedince, nymfy, vajíÄka, trus v podobÄ› hnÄ›doÄervených skvrnek, které se objevují na ložním prádle nebo na zdi. Svépomocí se tohoto Å¡kodlivého a dotÄ›rného hmyzu v podstatÄ› nezbavíte. Jeho hubení je velmi pracné a požadovaného výsledku lze dosáhnout pouze profesionální, peÄlivou a kvalifikovanou prací. Proto neváhejte a kontaktujte naÅ¡i spoleÄnost.