Podnikání v cestovním ruchu


Kromě dobrého nápadu a chuti, pokud jste se rozhodli věnovat cestovnímu ruchu, budete muset mít živnostenský list nebo koncesi a dodržovat vše co souvisí s živnostenským zákonem.
dopravní prostředky.jpg
V první řadě byste měli získat co nejvíce informací o aktuálním stavu na trhu a zjistit co nejvíce o konkurentech v této oblasti, ideální je pak vyplnit tzv. díru na trhu. K tomu poslouží různé diskuze a recenze na internetu. Dalším základním prvkem by měl být plán vašeho podnikatelského záměru.
Než se do všeho vrhnete, musíte mít také jasno v tom, zda chcete být zaměřeni na cestování po České republice nebo do zahraničních destinací a zda chcete vyvážet občany České republiky nebo naopak cizí státní příslušníky do Čech.

Základem úspěšného podnikání v cestovním ruchu je beze sporu nabídka a prodej přes internet. Promyšlenou byste také měli mít strategii jak přilákat zákazníky, jaké bude vaše webové stránky, příp. jak budou vypadat katalogy v tišené podobě. Podcenit byste neměli ani kvalitní a ověřené dodavatele.

Cestovní kancelář
Jako provozovatel cestovní kanceláře si musíte obstarat v první řadě koncesi (k žádost i ni se vyjadřuje  Ministerstvo pro místní rozvoj) a splnit vše, co je přesně dáno v příslušném zákoně. Náplní práce cestovní kanceláře je nabídka a samotný prodej zájezdu, služby spojené s dopravou, ubytováním, stravováním, obstaráním letenek, jízdenek a služeb průvodce. Definice zájezdu je – spojení minimálně dvou služeb, většinou se jedná o dopravu ve formě jízdenek či letenek a zjištění ubytování.
objednávka dovolené.jpg
Cestovní agentura
Na rozdíl od cestovní kanceláře, k provozování cestovní agentury vám postačí živnostenského oprávnění, kdy se jedná o živnost volnou, hlavní náplní agentury však na rozdíl od CK není prodej zájezdů, ale pouze jejich zprostředkování, tedy věnuje se prodeji zájezdů několika cestovních kanceláří.

You Might Also Like