Co znamená ready made společnost?

Jedná se o předem založenou firmu – často se používá termín předzaložená společnost. Ta již má svůj obchodní název, sídlo, jednatele, identifikační číslo, splacený základní kapitál a je zapsána v obchodním rejstříku. Ready made společnost není nikterak činná, je připravena pro nového majitele. V podstatě byla založena proto, aby mohla být prodána konečnému klientovi. Pro nové podnikatele je tato praxe výhodná, neboť mu ušetří spoustu času, který by jinak musel věnovat dlouhému procesu, jenž založení společnosti předchází. Se zakoupením předem založené společnosti může začít okamžitě podnikat, jakmile valná hromada za účasti notáře odvolá současného jednatele a dojde k odsouhlasení převodu obchodního podílu.

Příprava podkladů ke smlouvě

V nabídce ready made společností jsou jak společnosti s ručením omezeným, tak i společnosti akciové a společnosti evropské. Zájemce o ready made společnost nemusí mít žádné obavy – předregistrované firmy vždy splňují všechny zákonné podmínky a nemají žádné závazky, neboť doposud nevyvíjely žádnou činnost.

Existují předzaložené společnosti s historií – počítá se do ní doba, kdy je společnost zapsána v obchodním rejstříku. A také společnosti s účetní historií – koupí takové ready made podnikatel snáze získá bankovní úvěr, státní dotaci či jinou půjčku.

V Ostravě se činností přeprodeje hotových společností Ready made Ostrava Kancelar29 zabývá s.r.o Kancelář29, u níž můžete zakoupit novou firmu za minimálních formalit. Za firmu, která není registrovaná jako plátce DPH, uhradí zájemce 15 tisíc Kč. Firmy, zapsané jako plátci daně z přidané hodnoty, stojí 100 tisíc Kč.

Uzavření smlouvy

Jak probíhá prodej společnosti – plátce DPH?

Nejprve zájemce předloží společnosti Kancelář29 doklady s údaji nového společníka a nového jednatele, aby mohly být připraveny nezbytné podklady. Ty následně zájemce obdrží e-mailem, aby si je mohl v klidu prostudovat. Posléze se zájemce se zástupci Kancelář29 s.r.o. sejde na CzechPOITu na Magistrátu města Ostravy, kde se uskuteční ověření podpisů a provede vypořádání. V případě, že zájemce nemůže přijet do Ostravy, dostaví se zástupci Kancelář29 do místa, které on sám určí. V tomto případě se však jedná o placenou službu.

You Might Also Like