Komfort solárních sprch díky slunečnímu záření, které je zdarma

Když je něco zadarmo

Jistě to znáte z různých podvodných mailů, z reklam a dalších tvrzení, kde se cokoli nabízeného zdarma obvykle projeví jako neseriózní záležitost, která se vám nakonec nepříjemně prodraží. Lidská zloba, zášť a nenávist jsou bohužel vlastnosti, s nimiž se tu stále potýkáme v mnoha oblastech života, a tak bychom měli mít na paměti, že člověk dokáže opravdu zneužít cokoli, v neprospěch někoho jiného. To se ale netýká přírody a vesmíru kolem nás, tam je stále celá řada jevů, které nás obdarovávají skutečně bezplatně, a nevystavují nám za své působení žádnou fakturu.

dívka ve sprše

Patří sem zejména voda v přírodě, dostupná pro každého např. v podobě vlastní studny, potoka, jezera či řeky, vzduch, který dýcháme zdarma (dokud jej nějaký ignorant nezpoplatní), a samozřejmě čerpáme zdarma i sluneční energii. Využití solární energie je možné pro fotovoltaické panely, ale především pro docela jednoduchý a primitivní způsob ohřevu vody v akumulačním zásobníku.

slunce nad obzorem planety Země

Můžete to provést třeba formou solární sprchy. V současnosti se jich vyrábí mnoho typů, liší se tvarem i velikostí nádrže na vodu a někdy i příslušenstvím. Součástí sprch může být i směsná baterie a ventil pro oplachování chodidel.

Zahradní solární sprchy najdou uplatnění při sportu, při zahrádkaření, u venkovních bazénů a u dalších činností, které vyžadují pohyb, a při nichž potřebujeme osvěžení nebo očistu. Vhodně zvolená velikost zásobníku, zpravidla mezi dvaceti a čtyřiceti litry vystačí pokrýt dobu sprchování pro jednu až dvě osoby tak, aby se voda uvnitř stačila zahřát na optimální teplotu za velmi krátkou dobu.

Podmínkou k instalaci je pouze stabilní zdroj pitné či užitkové vody, nejčastěji pomocí hadice nebo přívodních PPR trubek či částečně ohebných hadic z PVC a dále nesmíte zapomínat na patřičnou hygienu, aby nebyla uvnitř zásobníku voda příliš dlouho (voda by měla cirkulovat), čímž by mohlo dojít k zanesení nádrže bakteriemi (sinicemi) a řasami.

You Might Also Like