U nás získáte široké možnosti pro nastavení systému


DvouvaÄkový rotaÄní kompresor pro Å¡iroký rozsah řízení výkonu, vestavÄ›ný elektrokotel, dvÄ› obÄ›hová Äerpadla topné vody, tiché ventilátory venkovních jednotek i funkce chlazení. To je znaÄkové tepelné Äerpadlo. Tepelné Äerpadlo Estia spatÅ™ilo svÄ›tlo svÄ›ta ve výrobních linkách s nejpovolanÄ›jšími technologiemi, které se postarají o dokonalou funkÄnost modelu, který si v plné výbavÄ› i východisky pro kombinovatelnost s jinými systémy můžete pořídit za sympatických cenových podmínek na adrese specializovaného prodejce. Tepelné Äerpadlo Estiaje dobrá volba pro vÅ¡echny, kteří preferují vysokou výkonnost se zajiÅ¡tÄ›ním podmínek efektivní úspory.

Vybírejte z nabídky rozmanitých typů tepelných soustav

Zvažujete-li stále výbÄ›r konkrétního tepelného systému, poraÄte se na adrese ověřeného odborníka. Tepelné Äerpadlo Estia bylo vytvoÅ™eno ve velmi působivém kvalitním zpracování, které se projevuje nejen stylovou elegancí designu, ale pÅ™edevším v maximální výkonnosti, jakou je ideální výstupní teplota topné vody, režim chlazení i možnost řízení solárního systému pro ohÅ™ev TUV.