Ověřená účetní firma se postará o správné výpočty mezd a zajistí další administrativní činnost

JK Credit společnost s ručením omezeným je rodinná firma, která vznikla již v roce 1997. To je dobrým předpokladem, abyste se začali zajímat o případnou změnu formy vedení mzdového účetnictví a personalistiky, pakliže pociťujte, že dosavadní způsob zpracování mezd ve vaší společnosti dostává v poslední době trhliny. Může to být změnou legislativy, kterou vaši odpovědní pracovníci za zpracování mezd nestačí pojímat, protože změn, na které se musí dohlížet a vpravit do systému, je skutečně mnoho.

účetní firma

Bohužel se stává, že sice SW funguje, ale i přesto je nutné provádět alespoň namátkové kontroly výpočtu správnosti mezd, abyste odhalili problém, který se každý měsíc bude nabalovat, a může tak dojít k přeplatkům na mzdách anebo naopak nedoplatkům na pojistném nebo zálohách na dani. Problém nastává, když mzdy závisí ve firmě pouze na jedné osobě a ta třeba onemocní. Dovedeme si představit, jaké pak řešíte problémy…

řeší problém

Ale ty řešit absolutně nemusíte, když svěříte své mzdové účetnictví spolu s personálními záležitostmi ověřené účetní firmě, která vždy v termínu a s přesností zpracuje mzdy Praha https://jkcredit.cz/sluzby/personalistika-a-mzdy/ jednotlivých zaměstnanců až po platební příkazy, výplatní pásky, rekapitulace mezd a odvodů, přehledů pro zdravotní pojišťovny a přehledu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení. Všechny náležité formuláře v termínu doručí na státní instituce a vám tak odpadají administrativní starosti nejen se zpracováním výplat vašich zaměstnanců, ale i s vystavováním pracovněprávních dokumentů, což jsou pracovní smlouvy, jejich změny a dodatky, mzdové výměry, sledování dob určitých a prodlužování pracovních poměrů, a to vše s odkazem na dodržení všech stanovisek zákoníku práce. JK Credit spol. s.r.o. ručí i za vedení mzdových listů zaměstnanců s povinnými údaji, a stejně tak evidenčních listů sociálního pojištění. Zabezpečí elektronické odesílání přihlášek, odhlášek a změn na zdravotní pojišťovny i na okresní správu sociálního zabezpečení.

You Might Also Like