Výchova probíhá v několika rodinách

Výchova dítěte se pohybuje v několika rovinách. Představuje výchovu k určitým hodnotám:
 

 • výchova ke kráse
 • výchova k empatii
 • výchova k soužití s druhými lidmi
 • výchova k morálním hodnotám

 misky malin
Dále ovšem připravuje výchova přípravu pro život. To znamená:
 

 • výchova k samostatnosti
 • výchova k odpovědnosti
 • výchova k pracovitosti
 • výchova k hospodárnosti
 • výchova k partnerství
 • výchova k vlastnímu rodičovství
 • výchova k péči o druhé

 
A další rovina výchovy by měla být výchova k péči o sebe sama. Dítě, které není vedeno k péči o sebe sama, může trpět jedním ze dvou opačných extrémů.
 

 • Může být v dospělosti až příliš sebestředné a sobecké.
 • Může mít sklony k příliš velké obětavosti, kdy nebude mít ohledy k sobě samému.

 
Proto je důležitá také:

 • výchova ke zdravému sebeprosazování
 • výchova k osvojení si autoregulačních metod, kdy se dítě naučí zvládat svoje vlastní negativní emoce
 • výchova ke zdraví

 cereálie v dóze

Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví se může zdát jako banalita, alepokud si dítě osvojí už v dětství pravidla zdravého životního stylu, bude to pro něj o to snadnější. Je velmi obtížné, když člověk zvyklý na špatnou životosprávu a nedostatek pohybu najednou v pětačtyřiceti obtížně mění své špatné návyky, protože jeho zdravotní stav je tak špatný, že nelze jinak. Žít zdravě to znamená také tu nejlepší prevenci mnoha chorob. Zdravá životospráva, dostatek pohybu, tak prosté a přece si s tím tak nějak nevíme rady. Žijeme v době fastfoodů a pro děti je obtížné odolat. Zároveň žijeme v době, kdy je oblíbené veganství, fruitariánství a RAW strava. Nic proti těmto alternativám, ale nemusí být pro každého vhodné.
Takževýchova ke zdraví je v konečném důsledku velmi obtížná. Je to totiž o tom najít tu správnou míru v jídle i pohybu a držet se jí celý život. Například pohyb je důležitý. Ale jsou známy různé extrémní podoby, kdy se člověk stal na pohybu skutečně závislý a to už nelze za zdravé považovat.

You Might Also Like